“Thơ không làm ra bánh mì…”

Câu thơ dịch từ tiếng nước ngoài đọc trên tờ báo giấy cũ xì đã tròm trèm 30 năm giờ vẫn còn thuộc: “nhưng thơ làm cho bánh mì ngon hơn một tí”. Hôm nay Ngày Thơ Quốc tế thường niên, thử thả vội đôi dòng tái xác nhận lần nữa về giá trị của […]

“Thơ không làm ra bánh mì…” Read More »