Nhắn (74): Cú cắt nhỏ nhặt

Đó là cú cắt thứ phát dành riêng cho chính mình sau rất nhiều thời gian căng chỉnh tới lui; không chính xác là do giương cung may mắn, chẳng lớn hay sâu, giữa chúng tuyệt chưa hề rỉ máu.

Thư từ trả lời vẫn chưa xong, tối Giao thừa thư lại tới. Năm Con Gà sắp sang thật thú vị, vì gợi nhắc sự báo thức nghiêm cẩn.

Tẩy trần xong thì tâm cũng thêm phần tươi tỉnh, nhất là sau chung trà đắng Cao Bằng còn sót lại đầu xuân năm ngoái. Thảo vài câu thay lời tâm tình giao thừa Đinh Dậu 2017.

Đã trôi qua dĩ vãng
nguồn năng lượng cũ càng
những suy nghĩ mênh mang
không thuộc về ta nữa;
mong người thôi lần lữa
làm sạch tâm trí mình
cảm xúc thật thông minh
Năm Mới đang đợi cửa!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top