Hân hoan đón mừng Tết Nguyên Đán Tân Mão 2011!

Tết đến, Xuân về xin cúi đầu nguyện cầu TÂM THƯỜNG AN LẠC cho anh, cho chị, cho em, cho bạn, cho tôi và cho tất cả mọi chúng sinh trên cõi ta bà!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top