Thấu hiểu lý vô thường

Hãy tự đặt cho mình hai câu hỏi:

Vào mọi lúc, tôi có nhớ rằng tôi đang chết, rằng mọi người và mọi sự việc khác cũng đều như vậy, vì thế, hãy đối xử với mọi người vào mọi lúc bằng lòng trắc ẩn hay không?

Sự hiểu biết của tôi về cái chết và về lý vô thường đã trở nên quá sâu sắc và quá giục giã đến nỗi tôi dành từng giây từng phút cho việc đeo đuổi sự ngộ đạo hay chưa?

Nếu bạn có thể trả lời “có” cho hai câu này, thì lúc bấy giờ bạn thật sự hiểu lý vô thường.

[Mỗi ngày trầm tư về sinh tử, sđd, tr.40]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top