Nghèo đói và sức khỏe tâm thần– đường đi ẩm ương chính do những gì không được thấu hiểu có thể gây tổn thương

Những năm tháng thuộc thế kỷ XXI rồi mà sao truyền thông Việt Nam vẫn cứ vô tư, mê mải khai thác chủ đề thân phận nghèo đói và người mắc bệnh tâm thần mang hơi hướng bi hài để câu khách.

Tâm lý học Xã hội xưa từng có nghiên cứu cổ điển cho thấy tính định kiến và sự cố tình lựa chọn thông tin trong việc dùng đồ hình giai tầng xã hội để thiết lập, hình thành ấn tượng về một đứa trẻ. Theo đó, các đối tượng xem băng vidéo được dẫn dắt tin rằng cô bé xuất thân từ gia đình thu nhập thấp đã thể hiện bài kiểm tra có vẻ kém cỏi, so với chất lượng bài kiểm tra khi các đối tượng tin là cô bé thuộc tầng lớp cao hơn.

Sự nguy hiểm trong việc gán nhãn và tri nhận xã hội vốn thường ảnh hưởng sâu xa tới bản thân, vượt ngoài sự tưởng tượng của chúng ta rất nhiều.

Tổ chức Y tế Thế giới đã mô tả nghèo đói là nguyên nhân lớn nhất tạo nên đau thương cho nhân loại. Người sống trong nghèo đói hàng ngày phải đưa ra các quyết định hết sức nghiêm trọng và khó khăn mà điều đó lại đòi hỏi nỗ lực ý chí vô cùng vô tận.

Sức khỏe tâm thần tệ hại có mối dính kết phức tạp với tình trạng nghèo đói, nhất là khi nhu cầu tiếp cận các nguồn lực thích đáng và việc được chăm sóc về mặt tâm lý không hề thỏa mãn, đạt tới.

Cho dẫu câu trả lời cho những vấn đề về phương thức liên hệ hai chiều giữa sức khỏe tâm thần tồi tệ và nghèo đói tuyệt chẳng hề đơn giản chút nào, song rõ ràng mỗi một chúng ta có thể góp phần giải quyết.

Vậy, chúng ta có thể làm được những gì đây? Kiểm điểm lại thái độ và hành vi của chính mình đối với những đối tượng có thu nhập tài chính thấp hơn hẳn. Tiến hành các công việc thiện nguyện hướng về các tầng lớp dân cư phải chịu thiệt thòi, bất công trong vùng mình đang sinh sống.

Một trong những cách thức tốt nhất nhằm thay đổi thái độ và sự định kiến là thông qua hiểu biết những gì khiến mình e sợ hoặc những gì mình không biết, không hiểu. Tiếp xúc cá nhân với người nghèo giúp mình ít đổ tội cho họ về tình huống hiện tại, so với khi mình giữ khoảng cách.

Nếu không có thời gian làm thiện nguyện thì mong quý vị hãy cân nhắc việc hỗ trợ cho các tổ chức họat động bất vụ lợi tại địa phương bằng thực phẩm, áo quần, ủng hộ thùng phước sương.

Nên nhớ rằng, thực hiện bất kỳ các tùy chọn nêu trên sẽ góp phần cải thiện sức khỏe tâm thần của mọi người, bao gồm của cả chính bản thân mình nữa đấy.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top