November 15, 2012

Lọ mọ về Lời thề của người làm Tâm lý Trị liệu

Nhân đọc tin cho biết lời thề y đức mới của trường Đại học Y khoa Hà Nội sắp được áp dụng đi kèm với sự vụ triển khai quy tắc ứng xử, tôi nhớ ngay tới nội dung tuyên thệ của sinh viên Y Huế mà ông anh bác sĩ thân thiết là trưởng …

Lọ mọ về Lời thề của người làm Tâm lý Trị liệu Read More »

Scroll to Top
Scroll to Top