Hốt nhiên, nhận biết mùa thu vừa qua…

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=Wl8fKAYQuPk&w=451&h=253&hd=1] Và thế giới như một quả táo xanh– Xoay thao thiết miền không gian quạnh vắng– Ai thầm thĩ những lối mòn xõa cánh– Cối ‘bát phong’ mãi vẫn chưa ngừng lặng! (And the world is like an apple– Spinning silently in space– Like the circles that you find– In the windmills of your […]

Hốt nhiên, nhận biết mùa thu vừa qua… Read More »