J. Soi (6): Câu hỏi hiện sinh bật nảy trước tiên

Chuyện thị phi đạo hay đời, thủy chung rốt ráo ra thì đều không vượt thoát khỏi giới luật chế định của những chung đụng, cộng nghiệp– vốn khởi phát do dấu ấn khởi tự chính tâm mình. Giữ gìn nghề nghiệp đôi khi gắn khít liền với thân nghiệm. PR và sự tu chỉnh […]

J. Soi (6): Câu hỏi hiện sinh bật nảy trước tiên Read More »