Một tinh thần khao khát hậu hiện đại

Người ấy vừa mới nhắn tin chưa lâu  đâu, “sao Like, sao Like, sao Like?”. Giời ơi, soi gì mà soi lắm thế hả kẻ dám vả vào đời.

Thử coi, với cái status toàn chỉ có mỗi dấu hỏi lặp đi lặp lại nhõn ba lần thôi thì tay bỉnh bút chuyên mút hút phá đám hay ủng hộ vô tư không cần suy nghĩ, kiêm phóng viên đặc thù nhấn nút cóc thèm đọc hiểu như em đây dù nhanh cỡ mấy chắc cũng phải đợi đến sáng mai… (thở dài rất style gì đó còn chưa nắm rõ.)

Trích Đoản khúc dan díu chi tình, facebook, chương Tái nhập (Reintroduce).

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top