Trạng thái loạn thần dưới cái nhìn của Tâm lý học (3)

[] Có thể nói rằng, người mắc loạn thần gặp vấn đề hoạt động của thùy não trước trán bị hạn chế. Từ đây làm nảy sinh câu hỏi: “Liệu loạn thần là nguyên nhân hay hậu quả của hoạt động bị hạn chế của thùy não trước trán?” Có lẽ, câu trả lời là […]

Trạng thái loạn thần dưới cái nhìn của Tâm lý học (3) Read More »