Dành cho mấy chàng muốn quyến rũ các nàng?

Dường như có một sự tương tự ở người về chất dẫn dụ pheromone giữ mùi thẩm thấu darcin, mà Roberts và cộng sự cho thấy có khả năng kích thích ưu thế không gian và việc học hỏi ở loài chuột. Các nàng chuột mê thích những nơi phát hiện ra nước tiểu của […]

Dành cho mấy chàng muốn quyến rũ các nàng? Read More »