January 9, 2013

Trong sự xoắn bện mơ hồ của nỗi sợ hãi và bối rối…

Vụ việc hàng trăm học sinh bị rút máu không khó để quy trách nhiệm đầu tàu cho đại học Vinh cũng như dễ dàng nhìn ra rằng nó gắn chặt hết sức sâu xa với vấn đề đạo đức trong nghiên cứu. Điều khiến tôi quan tâm khi tình cờ đọc thấy thông tin […]

Trong sự xoắn bện mơ hồ của nỗi sợ hãi và bối rối… Read More »

Quan hệ chàng – nàng và câu chuyện trên mạng xã hội

Công nghệ dính dáng bao nhiêu với đời sống cá nhân khi người ta gặp gỡ mặt đối mặt (offline), đó là câu hỏi chắc chắn thu hút nhiều nhà nghiên cứu khi các trang mạng xã hội ngày càng trở nên thân thuộc. Chẳng hạn, từng có nghiên cứu phát hiện ra rằng cơ

Quan hệ chàng – nàng và câu chuyện trên mạng xã hội Read More »

Scroll to Top
Scroll to Top