Một tinh thần khao khát hậu hiện đại

Người ấy vừa mới nhắn tin chưa lâu  đâu, “sao Like, sao Like, sao Like?”. Giời ơi, soi gì mà soi lắm thế hả kẻ dám vả vào đời. Thử coi, với cái status toàn chỉ có mỗi dấu hỏi lặp đi lặp lại nhõn ba lần thôi thì tay bỉnh bút chuyên mút hút […]

Một tinh thần khao khát hậu hiện đại Read More »