J. Soi (11): Làm hỏng bài trắc nghiệm

Thi thoảng thao tác thử kể câu chuyện về việc có một số người lo lắng thái quá rằng họ đã làm hỏng, thất bại với nhiều bài trắc nghiệm. Những người này vốn trải nghiệm việc có lủ khủ khó khăn với sự tỉnh thức, song rồi họ tình cờ rơi vào tình huống […]

J. Soi (11): Làm hỏng bài trắc nghiệm Read More »