Mưa đêm

Thời điểm cuối năm thường hay mưa, không có gì lạ. Khi ngày sắp hết, trên đường về nhà, bắt gặp bầu không khí ướt sũng nào quá bất ngờ. Những cuộc hẹn hò, tiếp xúc chừng như chỉ cố kéo dài thêm sự ràng buộc và nối kết, theo thông lệ của người. Và […]

Mưa đêm Read More »