Dành cho mấy chàng muốn quyến rũ các nàng?

Dường như có một sự tương tự ở người về chất dẫn dụ pheromone giữ mùi thẩm thấu darcin, mà Roberts và cộng sự cho thấy có khả năng kích thích ưu thế không gian và việc học hỏi ở loài chuột.

Các nàng chuột mê thích những nơi phát hiện ra nước tiểu của mấy chàng (tổng hợp darcin), và ghi nhớ kỹ càng mấy chỗ này (định hình không gian) 2 tuần sau khi phơi nhiễm nước tiểu.

Đánh dấu mùi là thành phần cốt yếu trong truyền thông của hầu hết các động vật có vú. Các cá thể nhớ chỗ có mùi và đều đặn quay lại mấy chỗ đã đánh dấu ấy, có thể đoán chừng dùng để tiếp cận trạng thái và điều kiện của con vật đang đánh dấu.

Người ta biết rằng các cá thể khá dễ theo mùi hoặc mức độ chất pheromone để định vị cá thể khác, song việc tái xác lập các chỉ dấu có mùi là công việc khó khăn hơn nhiều– phụ thuộc vào lượng phân tử lắng lại và bản chất cùng tính không thay đổi của chúng.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top