December 2012

“Không khuyên nhủ”– nguyên tắc đôi khi cực kỳ phản tác dụng

Có lẽ, một trong những dặn dò thân thiết, thậm chí đã trở thành tâm niệm nằm lòng với hầu hết các bạn học Tâm lý ra là lời này: “không nên (được) khuyên nhủ” khi làm việc với thân chủ. Wow, thực tế thì tình sầu khó nói với nó lắm người ơi, bởi …

“Không khuyên nhủ”– nguyên tắc đôi khi cực kỳ phản tác dụng Read More »

Nhắn (31): Theo truyền thống, các nhà tâm lý học quen nghiên cứu “chuẩn tắc” hơn là những ngoại lệ…

Theo truyền thống, các nhà tâm lý học quen nghiên cứu “chuẩn tắc” hơn là những ngoại lệ từng có thể chứng tỏ khả năng của chúng ta vượt xa so với nhận thức hiện tại. […] Điều quan trọng là để mọi người hiểu ra rằng có thể tăng cường hàng lọat khả năng …

Nhắn (31): Theo truyền thống, các nhà tâm lý học quen nghiên cứu “chuẩn tắc” hơn là những ngoại lệ… Read More »

Tâm thế chịu đựng, hay hai câu chuyện giao tiếp đi về trên chuyến xe bus

Đấy là một nữ sinh viên năm thứ ba trường Luật, theo chuyên ngành Luật Hình sự. Cô í than buồn, và hỏi làm thế nào để hết buồn, rồi nói thêm rằng mình không hiểu tại sao cứ hay buồn như thế… Xe bus số 12 chạy qua phố Chùa Bộc. Vừa nghe tôi …

Tâm thế chịu đựng, hay hai câu chuyện giao tiếp đi về trên chuyến xe bus Read More »

Scroll to Top
Scroll to Top