J. Soi (23): ‘Ý kiến chuyên gia tâm lý’

Chẳng đặng đừng, lại phải nói thêm chút về vụ ‘bà Tưng‘ do đến giờ mới biết tình hình té ra vẫn còn tiếp diễn kèm theo vài ba ý kiến chuyên gia liên quan. (1, 2, 3). Từ một vụ việc cụ thể như thế, thấy nổi lên và đọc ra điểm chung là dường …

J. Soi (23): ‘Ý kiến chuyên gia tâm lý’ Read More »