Hiểu biết đúng mức Tâm lý học Tích cực

Mục tiêu chủ yếu của Tâm lý học Tích cực (Positive psychology) là để ý đến những gì người ta nên làm nhằm giành được và duy trì điều kiện hạnh phúc tốt nhất; bởi nỗ lực không ngừng đặng hiểu biết rồi trợ giúp phát triển các phẩm chất dẫn tới sự hoàn mãn […]

Hiểu biết đúng mức Tâm lý học Tích cực Read More »