Không phải luôn luôn đúng

Mình nghĩ đã biết về nó trước đây, và bây giờ vẫn còn giữ cảm giác tưởng chừng lần đầu tiên mới mẻ. Thứ tình một mình mình biết, một mình mình hay ấy thật khó nói ra thành lời, chứ nào dám nói với công luận. Nhớ chuyện tối qua, tại buổi giới thiệu […]

Không phải luôn luôn đúng Read More »