July 7, 2013

Kỷ niệm văn sĩ, tin tức bạo lực và cơ hội thấu cảm

Nhờ tác giả Và Khi Tro Bụi, biết hôm nay kỷ niệm sinh nhật Thạch Lam và ngày mất của Nhất Linh. Càng nhớ đôi lần đáp tàu xuống Cẩm Giàng đi loanh quanh phố huyện bé tí, ngỡ cứ đâu đây hình bóng Hai Đứa Trẻ nơi sân ga… Báo chí cũng vừa đưa tin vụ nổ …

Kỷ niệm văn sĩ, tin tức bạo lực và cơ hội thấu cảm Read More »

Scroll to Top
Scroll to Top