Nhắn (47): Không phải chuyện tình của bướm và hoa

Từ ai phút ấy sang ai phút này...
Từ ai phút ấy sang ai phút này…

Khi em tủi nhục

vì đang u buồn

ai mang cơn gió

ru mềm đau thương.

Khi em sung sướng

và ngày tươi hương

ai đưa mưa thắm

quên mình tha phương.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top