Một cách tiếp cận đáng quan tâm trong các mối quan hệ thân tình

Đó là chu kỳ xà quần lại gần – lảng tránh (AAC); cũng có thể được biết đến như kiểu động năng kẻ theo đuổi – người giữ khoảng cách, quan hệ đẩy – kéo, sự phủ tràn đối lập với sự hờ hững. Nói chung, đấy là một dạng kiểu mẫu hình hợp trội …

Một cách tiếp cận đáng quan tâm trong các mối quan hệ thân tình Read More »