July 24, 2013

Vận hành phẩm hạnh khiêm cung

Khiêm cung (humility), như một phẩm hạnh, thường bị buộc tội tồi tệ thật vu vơ. Nó dường như không phải là khái niệm thông dụng cho lắm. Nền văn hóa của chúng ta quá chú mục, nhắm vào việc mình nắm quyền (empowerment), lòng tự tôn (self-esteem) và thói quen yêu mê bản thân …

Vận hành phẩm hạnh khiêm cung Read More »

Scroll to Top
Scroll to Top