Hãy còn nhìn thấy ngọn lửa

Yêu biết mấy cho vừa, một đời sông chưa đủ...
Yêu biết mấy cho vừa, một đời sông chưa đủ…

Trước một cơn bão lại tới, bao nhiêu đối tượng nhận ra sáng đèn đôi khi không phải là điều tồi tệ. Tranh thủ vài phút mạng chợt kết nối… Thế giới có nhiều người đi tìm hạnh phúc, song chỉ số ít kẻ kiến tạo ra nó mà thôi.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top