Bao giờ trở về mái nhà xưa?

Ác độc, cái tôi và quan điểm cần được ngăn chặn phù hợp trên tiến trình hành diễn của sự đời; đó là những gì tôi liên tưởng khi đọc thấy câu chuyện hai cha con sống cách biệt với cộng đồng gần 40 năm. Báo chí dùng từ “người rừng trở về“… Tự hỏi, […]

Bao giờ trở về mái nhà xưa? Read More »