Những mảnh mẩu, cái thứ

Tôi có chưa đầy 5 phút còn lại trong ngày để gõ xuống vài ba cảm nghĩ… Tất cả chúng ta đều khao khát hoàn hảo. Thường khi mọi người dễ phát hiện ra mình đang theo đường đáng tin cậy bởi thương phẩm tốt lành; mọi điều ai mong muốn, đói khát và làm […]

Những mảnh mẩu, cái thứ Read More »