Chữa lành đứa trẻ bé nhỏ bên trong

@ Như một nén tâm nhang cho một người bố vừa nằm xuống… Chúng ta thường quen dùng thời gian để gắng phát hiện, nhận diện ra con người. Những gì khiến cơ mặt họ giật giật, tại sao lại có thể hành động theo cách ấy hoặc nói năng một điều như vậy… Chúng ta […]

Chữa lành đứa trẻ bé nhỏ bên trong Read More »