Xàng xê

Đây là kiểu chương trình tôi rất muốn giới thiệu và mong mỏi nhiều người biết tới: “Ý tưởng đáng được lan tỏa”. Và như mọi thứ khởi phát ngoại quốc, lúc vào Việt Nam phiên bản TED ngay từ năm ngoái đã mang cái gì khó giữ nguyên bản. Tôi nghĩ, mỗi người đều …

Xàng xê Read More »