Hãy còn nhìn thấy ngọn lửa

Trước một cơn bão lại tới, bao nhiêu đối tượng nhận ra sáng đèn đôi khi không phải là điều tồi tệ. Tranh thủ vài phút mạng chợt kết nối… Thế giới có nhiều người đi tìm hạnh phúc, song chỉ số ít kẻ kiến tạo ra nó mà thôi.

Hãy còn nhìn thấy ngọn lửa Read More »