Uyên áo chuyện y phục

Tình cờ làm thao tác nhóm mấy vụ này đặt cạnh nhau đã thấy ra ngay áo quần không thuần túy là đồ mặc che thân; bởi đích thị, ta là một văn hóa chứ không phải ta là một (bộ đồ) y phục. Đó là vụ học sinh trường làng may veston giống phim …

Uyên áo chuyện y phục Read More »