Chệch

Chiến lược ngừng chết. Không có gì mất đi cả, dù chưa làm xong hoặc mũi tên đã rời khỏi cánh cung bay đi đâu đó hiện vẫn chưa rõ điểm dừng. Đó có thể là sự buồn chán não nề, nhất là khi nơi đây dường như chẳng có điều chi chính thống và …

Chệch Read More »