tôn giáo

Người giác ngộ

Nhân Lễ Phật đản, mời đọc thông điệp của Tổng Thư ký Liên hiệp Quốc. Đây cũng là dịp nên thử tham khảo xem các kinh điển Phật giáo nguyên thủy cũng như người nghiên cứu từng nói gì về thuật ngữ sự giác ngộ; tiến trình, phẩm chất của một người giác ngộ. 1. Người …

Người giác ngộ Read More »

Tâm linh tăng cường sức khỏe tâm trí

Chất lượng sống được đo lường chủ quan bởi tổng thể trạng thái thân – tâm an lạc (well-being); bao gồm, các lượng giá và bảng tự khai về sức khỏe thể lý, sức khỏe tâm trí, các năng lực thiết thực, điều kiện cảm xúc, hỗ trợ xã hội, và tâm linh (spirituality). Khi …

Tâm linh tăng cường sức khỏe tâm trí Read More »

Scroll to Top