Chào buổi sáng (31): Tìm câu trả lời chính bên trong bản thân mình

Khi nhận ra rằng, ta luôn có sẵn câu trả lời trong nội tâm thì mình có thể dừng tìm kiếm ở bên ngoài.