Khi người ta nghĩ mình là kẻ bạo dâm…

Đọc mấy bài viết đăng trên báo phổ thông về chủ đề tình dục, hôn nhân – gia đình theo hướng lâm sàng giả cầy, mắm muối đôi chút chi tiết kể chuyện với phụ họa vài ba phát ngôn kết thúc kiểu ‘chuyên gia giữa trời’ thiệt là chán như con gián. Sẽ trả […]

Khi người ta nghĩ mình là kẻ bạo dâm… Read More »