Hiện thực sống động

Dường như chia sẻ trăn trở tinh thần của Gauguin ‘Chúng ta từ đâu đến – Chúng ta là ai – Chúng ta đi về đâu’, họa sĩ Phan Cẩm Thượng gắng gỏi hoàn thành tác phẩm Văn minh vật chất của người Việt dày hơn 600 trang sách sau 20 năm, kể từ khi …

Hiện thực sống động Read More »