Chó lè lưỡi và người sẽ thở?

Trời nắng nóng suốt ngày tầm 40 độ thế này, nhìn thấy hai con chó trông nhà thè lưỡi phập phồng vào ra và thi thoảng vẫn sủa lấy lệ, tôi nghĩ, liệu con người cũng sẽ biết tận dụng cơ hội rất sát sườn để quán sát kỹ càng thân tâm mình và học cách thở hiệu quả hơn chăng.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top