Câu chữ và cuộc đời

Như một tin nhắn MMS tự dưng lọt thỏm rồi biến mất tăm dạng đâu đó vô hình (không thấy mobile báo nằm sẵn trong mục Tin Đã Gửi, cũng chẳng có ở máy bên người nhận), vì thế, té ra cái xui hóa hay và/ hoặc an ủi ngược lại. Bất chấp dự tính […]

Câu chữ và cuộc đời Read More »