Chào buổi sáng (54): Yêu thương bản thân như yêu thương tha nhân vậy

Chào buổi sáng! Câu tục ngữ Việt Nam “Thương người như thể thương thân” nhắm ý một chữ ‘nhân’ cao sang to tướng, trong sự so sánh với đối tượng và lấy sự trải nghiệm của chính ta làm đầu. Thực tế thì khởi từ khao khát được yêu thương mà lỗi lầm xảy đến. […]

Chào buổi sáng (54): Yêu thương bản thân như yêu thương tha nhân vậy Read More »