September 30, 2011

Tham vấn tâm lý và kỹ năng lắng nghe

Kinh nghiệm cho thấy, bất luận mức độ khó khăn, trục trặc đến thế nào trong vấn đề người trẻ đang trình bày thì việc lắng nghe đích thực luôn là phương thức trợ giúp xác đáng, tất yếu nên làm. Với bối cảnh học đường, cá nhân tôi tin rằng lắng nghe chân thành, …

Tham vấn tâm lý và kỹ năng lắng nghe Read More »

Scroll to Top
Scroll to Top