September 23, 2011

Tìm một lý do…

để kiếm một chỗ đứng dưới ánh sáng mặt trời để giết mấy con kiến đang đi đâu đó để cứu vô vàn trường hợp tự sát để thôi yêu nhau hoặc cắt đứt quan hệ để không phải bước chân khỏi nhà để giảm giá dịch vụ lắng nghe để khỏi đón nhận tiếng […]

Tìm một lý do… Read More »

Một chương trình đào tạo giáo viên để dạy cho đối tượng trẻ mắc Tự kỷ

Đây là báo cáo tóm lược một nghiên cứu sơ bộ thực hiện ở Đức có mục tiêu xem xét tính hiệu quả của một chương trình đào tạo giáo viên để dạy cho đối tượng trẻ mắc hội chứng phổ Tự kỷ (Autism Spectrum Disorders (ASDs). Nghiên cứu tiến hành với 10 trẻ (7

Một chương trình đào tạo giáo viên để dạy cho đối tượng trẻ mắc Tự kỷ Read More »

Scroll to Top