Chuyện làm ăn khi thành phố không chết

Khác với công ty, thành phố không điều chỉnh những gì công dân tiến hành suốt ngày. Vì sợ thất bại, họ làm luật hành vi rằng họ tin sẽ tránh được điều đó. Sự thất bại này ở rìa vân, ứng xử lầm đường lạc lối này đa phần dẫn tới thất bại. Không …

Chuyện làm ăn khi thành phố không chết Read More »