Hài hước là mồi chài đặt cược…

Kể câu chuyện, viết cuốn sách, sưu tầm các câu nói của lứa tuổi mười ba mười bốn rồi vẽ kèm tranh minh họa,… gì gì, cái cách gây cười chắc chắn không nằm mỗi ở chỗ nó chỉ cho ta biết làm thế nào để hiểu sự vật, hiện tượng. Quan trọng, hài hước […]

Hài hước là mồi chài đặt cược… Read More »