March 7, 2012

Film “Cây Đời” (The Tree of Life): Bài giảng giáo lý bằng điện ảnh

Quả là thật khó nghĩ khác. Cảm giác như film làm ra thay món quà tặng dâng lên tạ ơn đối với Đấng Toàn Năng (“Ông Trời Con“, từ dùng của bạn phương xa) và thấm đẫm văn hóa Thiên Chúa Giáo phương Tây. Vì thế, quá dễ thấy nhiều biểu tượng và lời răn […]

Film “Cây Đời” (The Tree of Life): Bài giảng giáo lý bằng điện ảnh Read More »

‘Ví dày tiền và người thật hiền từ’– thứ thắc mắc trật đường rầy?

Wow, nhân tình cờ thử chơi một kiểu trình bày giao diện mới, tôi cũng chợt nảy sinh ý nghĩ rằng, tại sao người ta không thể vừa giàu có lại vừa nhân hậu, dễ thương và… (bạn tùy nghi điền thêm vào từ thích hợp) cơ chứ? Cơn cớ tinh nghịch ấy càng tăng

‘Ví dày tiền và người thật hiền từ’– thứ thắc mắc trật đường rầy? Read More »

Scroll to Top