March 14, 2012

Nhắn (5): Bất công tại kỳ khu xó xỉnh nào…

Nhắn (5): Bất công tại xó xỉnh nào cũng là mối đe dọa cho công lý ở khắp mọi nơi. Hết thảy chúng ta đều can dự qua lại trong một mạng lưới không thể thoát tránh khỏi nổi, cùng gắn bó với nhau bằng lớp vỏ áo quần đơn lẻ của định phận. Hễ điều gì ảnh hưởng thật sát sườn đến ai đó, tất sẽ tác động một cách gián tiếp tới toàn thể mọi người.

Nhắn (5): Bất công tại kỳ khu xó xỉnh nào… Read More »

Tiền và vở rối chế biến sự kiện thôi miên

Đó là cảm nhận chủ quan của tôi khi bắt gặp tin đưa về nội dung và giá cả khóa học tại một Trung tâm gần đây; quá chừng đình đám bởi đài, báo trung ương giới thiệu, quảng cáo với mức độ dày đặc ghê gớm. Quy luật của sự pha trộn, làm tăng

Tiền và vở rối chế biến sự kiện thôi miên Read More »

Scroll to Top