Tối giản, chỉ là như thế thôi

Tối giản, chỉ là như thế thôi.

Vâng, bằng lòng đúng vậy.

Tối giản, chỉ là như thế thôi Read More »