‘Hoa – họa – hòa’— một dịp tham dự đoạn tang chữa lành nỗi đau mất mát

Như hoa Hướng dương bằng giấy hư thật, ít nhiều sẽ lưu giữ lâu dài ở đấy. Sen khô, hồ cạn lặng lẽ tạ từ êm ả khi mùa hạ xa dần nhường chỗ cho tháng thu xưa lại tuần tự trở về để hóa nốt những mơ hồ dại dột, buộc nhốt khó chia …

‘Hoa – họa – hòa’— một dịp tham dự đoạn tang chữa lành nỗi đau mất mát Read More »