Khi buộc phải cho người quen biết, thân thiết trong nhà hay bạn bè nghỉ việc…

Chúng ta tiêu tốn rất nhiều thời gian cùng người khác tại nơi làm việc. Thực tế, nếu tính rằng một lao động nói chung thường dùng 8 giờ/ ngày thì rõ ràng, đa phần chúng ta dành quá nhiều thời gian chạm mặt với đồng nghiệp hơn hẳn so với các thành viên khác […]

Khi buộc phải cho người quen biết, thân thiết trong nhà hay bạn bè nghỉ việc… Read More »