Lần cuối cùng

# “Hãy để tôi nhìn ngắm mọi thứ như thể là lần cuối cùng tôi được nhìn ngắm, và tất cả vạn vật thế giới xung quanh tôi sẽ mỉm cười.” (Daily Inspiration– A Thought for Everyday of the Year, ibid.) * Giáo lý dạy ta những gì cần để giác ngộ, nhưng ta cũng […]

Lần cuối cùng Read More »