Giới thiệu chơi về ý thức và não bộ trước khi nói lời chào tạm biệt một ngày

Vẫn là nan đề đầy thách thức lâu nay: cách ý thức tạo tác như thế nào? Tác giả cuốn sách được giới thiệu ở đây là người đã dùng 30 năm để nghiên cứu và viết về lối bộ não thao tác, và công trình của ông tựa tinh chất chưng cất của hàm …

Giới thiệu chơi về ý thức và não bộ trước khi nói lời chào tạm biệt một ngày Read More »